GLÆDELIG JUL OG TAG HINANDEN I HJERTET - 23 december 2020Kære mennesker, det særlige og anderledes år 2020 er snart gået.

Og vi er gået ind i en ny tid, en ny tid energetisk og bevidsthedsmæssigt.

Nye fællesskaber vil opstå i 2021. Det gamle som var stærkt vil stå endnu stærkere manifesteret.

Det bliver i sandhed en ny anderledes tid vi går i møde.  Ændringer sker ikke over en nat, men bølgerne er sat i gang.

Og vi er mange der glæder os til 2021 og følge vores egne og andres indre kald. Sjælsarbejde der endnu mere vil folde sig ud. Og gamle begrænsninger vil vige pladsen for ”højt til loftet” energi, flow og uendelig kreativitet.

Naturen og miljøet vil få endnu mere opmærksomhed og nye anderledes ideer også med teknologisk højere begavelse tilføjet vinder frem. De virkelig autentiske værdier får mere plads. Kærligheden får mere plads.

Sådan bliver udviklingen fremover. Nogle vil synes det går for langsomt. Andre vil lægge mærke til alt det subtile. Andre igen vil synes, at verdenen bliver lidt mærkelig og at andre omkring dem er lidt for underlige.

Tro mig alle I ekstra sensitive, lysarbejdende, anderledes tænkende, udvidet intelligente, nørder og "skøre" mennesker:

Der kommer en tid hvor I vil føle jeres berettigelse på jorden. Hvor I ikke længere vil føle jer så anderledes. Hvor I vil mærke samhørigheden og fællesskabet mere end nogensinde. Både på et indre og et ydre plan.

Og hvor dem som ikke mærker så meget i hjertet. Dem der stadig er bange og lukkede.  Dem der ikke mærker noget særligt mellem himmel og jord. Dem der kun tror på videnskaben. Dem der synes at livet handler om at tjene penge og have en hverdag med arbejde fra kl. 8-16. Dem der ikke ser noget dårligt i at have en meget travl arbejdsdag dag ud og dag ind.

DE VIL PLUDSELIG EN DAG FØLE SIG ANDERLEDES. Pludselig vil der ikke være så mange de kan spejle sig i. De vil føle, at mange omkring dem taler alt for meget om bløde værdier, kollektive energier og spiritualitet.

Jeg har hjerte for alle. For set i et højere perspektiv er alt og alle lige præcis hvor de skal være. ALT GIVER MENING, på forskellige planer.

Jeg tilhører selvsagt den første gruppe af mennesker. Jeg har gennem mange år mere og mere kompromisløst trådt frem som den jeg virkelig er. MIN SJÆL viser sig.

Og jeg har valgt at gå den vej som min sjæl anviser.

Det er en kæmpe befrielse. Der er ingen anden vej.

Jeg jubler på den vej og får hele tiden nye ideer. Til hvordan mit virke som selvstændig skal give mening. Løfte og berige. Hvor jeg kreativt og intuitivt får alt det ud som er mig, og som viser sig fordi det skal gavne og løfte bevidsthed. Og som skal give mig den mad, den glæde og de fornøjelser jeg har brug for i mit liv.

Jeg er dybt taknemlig for 2020. Jeg er ikke en som har mærket den lidelse som andre har gennemgået.

 Den lidelse har jeg for længst gennemgået tidligere i livet og i tidligere liv.

 Jeg har mærket det nye. Jeg har mærket skiftet. Helt ind i cellerne. Jeg har mærket en frihed som jeg aldrig har mærket den før. Jeg har mærket skiftet til nye muligheder, som først lige har åbnet sig.  Jeg VED hvor meget mere der kommer. Af nye muligheder og udvidelser. Det er fantastisk.

Jeg har stor medfølelse med dem der har gennemgået lidelse. Min opgave har været at højne perspektivet. Og glide endnu mere ind i ro og væren. Og ride med på den bølge af ny kreativitet. Og fornyet tillid. Og fornyet kraft og tro.

Intet mindre end fantastisk.

Jeg har også gennemgået udrensninger og der har især været 2 gange i løbet i 2020, hvor jeg også mærkede dyb gammel smerte. De transformeres hurtigt og jeg mærker tydeligt hvad der er rester af gammel energi. Og at der ikke er meget tilbage. Men det skal have lys og rummes.

Og så skal der allermest gives fokus til NYT. Det er en ny platform mange af os har mulighed for at mærke at vi er på. Fra nu og tiden frem. Hvor det "gamle" (gamle traumer, gamle mønstre, gamle historier) mere er fortid. Fortid der rummes og accepteres. Men som ikke længere rigtig fylder.

Men hvor der mere end nogensinde er plads. Plads til virkelig at være i og udføre det som sjælen kalder på. Det eneste som er rigtigt. Det som intuitionen bare ved. Det som glæder andre på dybt plan. Det som glæder en sig på dybt plan. Det som der er flow og fremdrift i. Det som skaber nyt.

Det kommer til at handle om nye ideer. Høje visioner. Og hvor kærligheden og balancen er intakt bagved. Og en høj bevidsthed.

Og på et stærkt fundament af kærlighed, balance og bevidsthed:

KAN ALT LADE SIG GØRE.

RIGTIG GLÆDELIG OG FREDFYLDT JUL ØNSKER JEG ALLE.

TAG HINANDEN I HÅNDEN. OG ER I FRA HINANDEN SÅ TAG HINANDEN I HJERTET. MÆRK. OG VÆR SAMMEN DER. GLEM SMERTEN, LIDELSEN OG ENSOMHEDEN. DER FINDES NOGET STØRRE. ALTID.