Hold vejret - Og træk det samtidigt - 3 juni 2020Hold vejret. Og træk det samtidigt.


Hvad mener jeg med det ?

Denne tid er meget særlig.

Den yderligere åbning der er ved at ske energimæssigt og i bevidstheden i dette år er særlig.

 Ja åbningen er jo sket, men alt der åbner og udvider sig er en proces. En proces tager tid.

En proces tager lige præcis så lang tid som den skal.

Åbningen er sket. Det er i sig selv en smuk proces. Nye muligheder opstår. Nytænkning opstår. Opgør med "det gamle" sker, og det handler om det gamle bevidstheds-niveau. 

Smuk proces. Hvad betyder det ?

Det er smukt, fordi der skelsættende sker noget i energifeltet i denne tid.

Det gør at det er muligt, at alt der handler om at være alkærlig og autentisk får mere plads. Fylder mere. Lyser mørket yderligere op.

Det er også grimt.

For i sådan en proces vælter alt det grimme der var i de mørkeste afkroge frem.

Der bliver renset ud. Alt kommer op til overfladen. Vandene bliver delt. Alt bliver tydeligere. Skidt skilles fra kanel. 

Alt imens det sker og er i proces, i det ydre miljø som i det indre miljø, så er der et slags behov for at holde vejret.

Det er symbolsk ment og betyder at for mange særligt sensitive mennesker med spirituel åbning så er der store processer i gang nu inden i og uden om og forandringer er i støbeskeen. 

Der er ikke så meget man kan og skal gøre. Processerne arbejder af sig selv. Hvis vi endelig skal tale om noget der skal "gøres" så er det hele tiden at holde fokus på intuitionen. Det autentiske, som guider og altid ved hvad sandheden er. For DIG. 

Og ikke bare holde fokus, men leve efter sandheden.

Men der sker virkelig så meget nu på alle planer. Vi ser og hører det omkring os. Vi mærker det inden i. 

Men det skal have lov at udvikle sig. Være i proces. Følge flowet. Et løft i bevidstheden betyder netop at der er tale om forfinede planer. Forfinede niveauer. Energierne er højere og finere. 

Ingen af os kan regne ud og tænke os til hvad der kommer til at ske. I det ydre miljø på verdensplan. Og inden i os selv. Mange mærker store forandringer sker og er ved at ske. Men det kan være udfordrende at rumme så store forandringer. 

Eller rettere sagt det er overhovedet ikke svært at rumme. Det som gør det svært at rumme er når sindet og tankerne blander sig, og vil gå turen hurtigere end turen er planlagt til.

Hvis man følger flowet og giver fokus til intuitionen og det at være i VÆREN. Så er det ikke svært at rumme.

Mange oplevede under nedlukningen, at der blev givet et space til at kunne VÆRE. Være med den yderligere åbning af energierne, sanserne og bevidstheden. Være i det. Dufte det. Sanse det med alle sanserne. Være i langsommeligheden. Være i INGENTING. 

Mange har oplevet at være kommet endnu tættere på naturen og Moder Jord. Livet bag alt andet. Mange har også oplevet en tættere forbindelse med dyr og væsener.

Mange vil også genkende at når man er der og hengiver sig så er alt godt. Og det er netop hengivelsen til det som er blevet lettere for mange. Det som kommer helt af sig selv. Som man ikke skal kæmpe for.

Så er alt i flow.

Intet er løst. Forandringerne er ikke forankret endnu. Hverken i det ydre miljø på verdensplan eller i det indre miljø.

Derfor kan der opstå frustration, tankemylder og uro for mange, så snart de begynder at putte sindet og tankerne ind i ligningen. 

Fordi det er virkelig udfordrende for mange i denne tid ikke at vide hvad der kommer til at ske. Fordi det mærkes så tydeligt. Store forandringer og store muligheder for nyt. 

Men vi er der bare ikke endnu. Sådan på et kollektivt plan. Og mange vil genkende følelsen også angående forandringerne i deres egen sfære. 

Vi er der bare ikke endnu. Det er en meget skelsættende proces der er i gang. Det tager tid.

Selvfølgelig er nogle forandringer forankret. Det sker hele tiden. Sådan foregår udviklende processer. Så mange vil have mærket og mærker forandringerne. Og nye beslutninger er taget. Nye ideer er opstået. Ny måde at stå ved sig selv er mere forankret. Nye veje er valgt.

Men mange vil genkende følelsen af, at det bare ikke er sket endnu. Ikke helt. Der er mere. Det er undervejs.

Det kan være så udfordrende og det er for mange sådan, at de er nødt til at være i noget endnu, som der kommer et opgør med senere. Men det er bare ikke parat endnu. Men det mærkes tydeligt.

DERFOR:  HOLD VEJRET. OG TRÆK DET SAMTIDIG.

Træk det mindful og nærværende. Og vær i bevidstheden om alt lige nu er præcis som det skal være. Og vær i bevidstheden om at der kommer til at ske store forandringer for dig. Når tid er.

Derfor er der tale om en slags parallel bevidsthed. Derfor kan det være så udfordrende.

Men vid at du kun har disse udfordringer fordi du kan håndtere det. Du kan godt klare det. 

Det er en gave.

Og vi er mange der trods vores forskellige niveauer er på samme plan og vi "holder hinanden i hånden".