HUSK dine udtrykskanaler - 4 februar 2021Ophobede følelser og tilstande vil kunne flække en sten, hvis de får det rette udtryk.

Så meget kraft er der i dem.


Spirituelle og sensitive mennesker får ophobninger.
Vi er containere for andres følelser og tilstand. Nogle gange er det sådan her:

"Det er en naturlov, som jeg ser det, at en sensitiv med spirituel åbning, også har en opgave med at være med til at forløse. Forløse det som sker på kollektivt plan. Forløse i sin familie. Blandt sine venner. Der hvor man bor. Der hvor man arbejder. Man tager noget ind, som har en lavere frekvens, og omsætter det til en højere frekvens indeni og sender ud igen. Det kan være man spejler noget man hører og ser. Det kan være direkte eller indirekte."

Vi får ophobninger fra egne indre processer når de fylder meget, når der er forandringer og store skift. Vi får ophobninger fra kollektive strømninger.

Det er den store fine kunst, at lære at balancere. Balance er hele kernen.
Når vi at "opdage" ophobningerne og tage ansvar for dem, og få dem udtrykt, inden det koger over.

Det er en evig læreproces for spirituelle sensitive.

Især for dem som har en del ekstroverte og ekspressive træk, er det essentielt at få det ud og cirkuleret via kroppen. Det er ofte følelser og tilstande med en vis heftighed og voldsomhed.

Her kan udtrykskanalerne være: en heftig løbetur, råbe i skoven eller ved havet, shaking, danse til heftigt musik, trampe i gulvet/jorden, smadre grene i skoven.
Her hjælper det altså ikke at sidde i en stille meditation. 

Alle spirituelle sensitive får ophobninger.

Der er store og der er små ophobninger. Nogle når at opfange det inden ophobningerne bliver for store. Nogle bliver overrumplet af det gang på gang. Nogle når dertil efter intenst indre arbejde at det kun sjældent bliver til store ophobninger.
Men alle vil opleve det fra tid til anden.
Fordi der er udfordringer og det tager tid at lære, også når vi lever i et samfund der hovedsageligt er bygget op til og af mennesker som ikke er i kontakt med deres særlige sensitivitet og spiritualitet. 
Det er en balancegang at indrette sit liv, så man tager ansvar for de påvirkninger der kommer fra andre mennesker og systemer med lavere bevidsthed. Samtidig med ansvaret for ens egne processer samt de kollektive. Alt påvirker.
Og kan blive til potentielle ophobninger.

Også de spirituelle sensitive med flest introverte træk får ophobninger, og de skal også have en udtrykskanal og blive cirkuleret. De vil ikke have samme heftighed og voldsomhed i udtrykket som for en mere ekstrovert. Nogle vil også have brug for at få det udtrykt via kroppen.
Her kan udtrykskanalerne være: mantrasang, sang, gåture i naturen, løbeture, få pulsen op og svede, dans (med mere mildt udtryk), skrive, vinterbadning.

Udtrykskanaler er utømmelige og jeg har blot givet nogle eksempler.

Udtrykskanaler for de mere ekspressive kan også sagtens være at skrive, vinterbade og det at få pulsen op. Det er blot sådan at jo mere noget har hobet sig op, og jo mere den ekspressive er i kontakt med sin vildskab, jo heftigere skal udtrykket være.

For alle, også inden ophobninger er blevet voldsomt store, der kan det være utrolig forløsende og cirkulerende at gå (helst et sted hvor man ved man er alene) og tale højt med sig selv. Få ting sagt helt ærligt. Få ting på plads. Er der vrede og frustration på et bestemt menneske eller en bestemt situation kan der skældes ud og bruges lige præcis de ord der har kraft til at forløse.

Hvis du aldrig har prøvet det, kan det anbefales. Det kan ofte have en meget mere forløsende virkning end at skrive det.


 
Som energetisk kropsbehandler, healer & spirituel guide kender jeg til, at jeg får cirkuleret mine følelser og tilstande ved lave clairvoyant indtuning og healing for at hjælpe andre. I den proces sker der samtidig med at jeg hjælper et andet menneske, en stabilisering inde i mig.
Det skal siges, at det selvfølgelig er sideløbende med at jeg tager ansvar for mit og mine udtryk. Bevidstheden er tilstede.
Måske kender du det som behandler og hvis du er vant til at arbejde energetisk.Din krop, dine følelser og dine tilstande er dine store guider. Husk det.
Jeg taler ikke her om at identificere sig med følelser, krop og tilstande.
Det er højere bevidsthed.
Det er der hvor man har sluppet identifikationen.
Så er kroppen, følelserne og tilstandene en meget vigtig guide og medspiller, for en særligt sensitiv, i forhold til at lytte og leve efter sin intuition.

Intuitionen kan sidde alle steder. Nogle særligt sensitive genkender at udover en slags indre stemme så er det følelser og kroppen der vejleder og der intuitionen mærkes.

Så husk dine udtrykskanaler, især lige nu her mærker mange lidt øgede ophobninger, og husk at dine følelser, krop og tilstande er anvisende. Når du er i energetisk kontakt med dem, så fortæller de dig hvad der er på spil.
Hvad er blevet for meget? Hvad har du ikke fået taget ansvar for? Hvad kalder energien på lige nu? Får du taget ansvar for det? Sker der nogle forandringer og skift nu her som overvælder dine følelser og dit nervesystem? 

Kærlige strømme 
Tina