Hvad betyder motivation for en særligt sensitiv / sansestærk? 11 november 2021.

Motivation er en helt særlig størrelse, for en særligt sensitiv / sansestærk.

Det har så stor en betydning som ikke er til at forstå omfanget af, hvis ikke du er bevidst om hvad det vil sige at være udvidet sensitiv.

At føle sig motiveret. At noget skal give mening. Dyb mening.

At der er en direkte sammenhæng mellem det du skal udføre af handling og det som ræsonnerer dybt i dig, ER EN FORUDSÆTNING. For følelsen af motivation.

Er den sammenhæng ikke til stede, sker der det for en særligt sensitiv / sansestærk, at den handling der skal udføres, bliver tilført en følelse af meningsløshed. Og kan føre til overstimulering. Og stress.

Jo mere overstimulering der finder sted, og stress i nervesystemet, jo mindre flow, glæde og balance er der er til stede i den særligt sensitive / sansestærke.

Handlinger der skal udføres og som skal linke til en følelse af at give mening, kan være:

Arbejdsopgaver, praktiske rutiner i hjemmet, kreative aktiviteter, motion og bevægelse, når du vil indføre nye vaner, meditation, energetiske øvelser og meget andet.

Nogle som ikke har forståelse for dette kan sige: ”jamen det er ikke alt der skal give mening, noget skal bare udføres”. ”Noget er bare en pligt”.

NEJ. Sådan fungerer det ikke for en særligt sensitiv / sansestærk.

 

Fordi balance er så vigtigt. Fordi synkronicitet er så vigtigt. Fordi det er så vigtigt at være i overensstemmelse med den man er og hvad det indre guider til. Fordi det er så vigtigt at leve et liv med glæde og mening.

Når dette er til stede, så er der lykke og balance. Som avler endnu mere overskud. Som kan komme andre endnu mere til gode. Der bliver endnu mere at bidrage med, til verdenen.

Er det ikke til stede, kommer der mere ubalance. Mere lidelse. Så opstår et mere lukket system i den særligt sensitive / sansestærke, som skal bruge endnu mere energi på at håndtere udfordringer. 

Og måske bliver lidelse og udfordringer til sygdomme, som kan opstå når man ikke lytter til det som giver mening. Og der er mindre at bidrage med, til verdenen.

Det er sat på spidsen.

Men hånden på hjertet, hvem ønsker det?

Hvem ønsker det for et andet menneske?Nogle gange skal der udføres noget som umiddelbart med det blotte øje ikke giver den store mening. Men det har stor betydning at bruge lidt tid på at mærke efter. Og finde den mening og sammenhæng der er. Formulere det indeni eller skrive det ned.
Så meningen fremstår tydeligt.

Et eksempel kan være, at du snart skal stoppe på dit arbejde. Det er selvvalgt og en positiv ting for dig, fordi du længe ikke har været tilfreds med dit arbejde. 

Det kan virkelig være svært at finde motivationen til at udføre arbejdet det sidste stykke tid. Det vigtigste er her at være realistisk og acceptere situationen. Det ER virkelig svært at finde den rette motivation eller den er nærmest ikke til stede. Men så handler det om at definere meningen helt realistisk og den kan lyde sådan her:

Der er meget lidt motivation til stede til at udføre arbejdsopgaver i et arbejde, jeg ikke har været tilfreds med længe. Det er helt ok. Jeg føler ikke jeg skylder nogen noget. Jeg udfører mit arbejde den sidste tid med den mening, at det giver mig penge til at købe den mad jeg er så glad for og som nærer mig på et dybt plan.

Og hver gang meningsløsheden og trætheden overvælder, så kan den definerede mening huskes på. Som et slags mantra.

På den måde vil motivationen være langt mere tydeliggjort. Og på den måde griber det helt naturligt fat i de ressourcer der skal bruges til handlingen. Så det udføres med større lethed og med den præcise mængde af energi som skal til.

Det hele handler nemlig om ENERGI.

Skal du kæmpe med at føle en motivation, som enten ikke er til stede, eller som ikke er tilstrækkeligt defineret, så vil du bruge langt mere energi, end det som handlingen helt konkret kræver.

Så over-forbruger du din energi.

Så har vi balladen. Og kimen er lagt til ubalance.

Til ubalance i energiregnskabet.

Og som beskrevet dermed overstimulering. Stress. Og dermed grundlag for alle mulige symptomer i krop, sind og sjæl.


Igen vil nogle som ikke forstår det her sige: ”Er det ikke lidt egoistisk at alt skal give en mening for dig, handler det hele så ikke om dig og hvad du får ud af det?”.

NEJ. Det er så stor en misforståelse, at det skriger til himlen.


Det handler om bevidsthed. Om erkendelse af hvordan man fungerer som særligt sensitiv / sansestærk. Om dyb accept. Om dyb forståelse af motivations-begrebet og energi-begrebet.
Det handler om dybt selvværd og kærlighed til sig selv. Om at tage sig selv alvorligt.