MED CHI OG BEVIDSTHED KAN ALT BEKÆMPES - 13 oktober 2020Mærker du det?

Overgange. Nye tider. Flowet kan føles fraværende. Tunghed. Ondt i kroppen. Irritation. Vrede. Fordøjelsesproblemer. Ked-af-det-hed. Der er følelse af uklarhed og måske forvirring. Magtkampe udspiller sig. Der er behov for mere beskyttelse. Der mærkes ekstra påvirkninger fra negativitet og ubevidsthed. Nervesystemet er ekstra påvirkeligt.

Det handler om overgange i de kollektive energier. Blandet med overgang til efterår og mørkere dage. Som alt sammen forstærker de cyklusser og processer vi hver især er i.

Nu er det tid til at finde vores Libido frem. Vores Kraft. Vores Chi.

MED CHI OG BEVIDSTHED KAN ALT BEKÆMPES.

Der findes et citat: ”Den bedste måde at bekæmpe ondskab på, er ved at foretage energiske fremskridt for det gode” læs: ondskab forstået som ubevidsthed.

Der synes at være en tid nu hvor dette er gældende. Både på det indre og ydre plan. Synergi. Det hænger sammen.

Kæmp for det gode og manifester det stærke og det du ønsker. Det du ønsker for helheden. Er du lysarbejder forløser du hele tiden. Der er ekstra frygt, kontrol og magtesløshed i vores verden, så der er en del at forløse. Derudover har du sikkert også i din hverdag nogle og noget omkring dig, som også har et aspekt af frygt, kontrol og magtesløshed, som du også skal forløse. Det er fordi der er ekstra behov, set i det store universelle perspektiv.

Det kan godt føles for tiden som om det kan være svært at være fri, og være uden kontrol og være i flow. Det kan føles som om der hele tiden sidder noget på en, måske mærkes det som et åg på skuldrene. Noget man ikke kan vriste af sig. 

 

Men er du ekstra sensitiv skal dit job som lysarbejder og kollektiv forløser måske også lige kigges efter i sømmene i denne tid.

Er der steder og i relationer med andre hvor det ikke længere er din opgave at ”lyse” op. Er der nogle områder hvor du måske ikke længere skal have det job? Det kræver ekstra for tiden at ”lyse” op, det er ret massivt. Så vælg lige dine opgaver med omhu. Og træk her også din kraft frem, så du kan se klarere og vælge dine opgaver derudfra.

 

Nu er der ikke længere den samme fokus på væren, grounding og skarphed på at vælge alt uvæsentligt fra, som har været umådelig vigtigt hele 2020. Det bliver selvfølgelig ved med at være vigtigt. Men jeg taler om hovedtræk. Hvilke energier og hvilket fokus der skal være herskende i en periode.

Det er selvfølgelig vigtigt at du beskytter dig. Kompromisløst vælger ALT negativt fra. Negativt forstået som det som føles negativt for dit system.  For mange af os er barren ret lav efterhånden så negativt kan også være at nogen er for flade i deres energi, for ubalancerede, for meget i ubevidsthed eller for handlingslammede.

Det betyder ikke, at vi ikke selv kan være i kontakt med dette i fragmenter. Men mange af os SKAL have mest af det faciliterende i det vi bevæger os i. Det som faciliterer vækst og bevidsthed.

Måske kan du ikke få det så meget fra konkrete mennesker i din hverdag lige for tiden. Så søg det andre steder, i kunsten, i musikken, i naturen, i dansen, i det legende, i det kreative, i det som er dit udtryk.

Du kan altid finde det.

Og lige nu i den her tid, frem til 2021, kan det godt være der ikke kommer de største synlige forandringer og manifestationer i dit liv. For mange vil der dog kunne forekomme forandringer og åbning til mirakler, læs: som det man ikke før har troet på kunne manifesteres i ens liv.

Men der er stærk mulighed for med din Chi og din bevidsthed at skabe de forandringer du ønsker i dit liv og samtidig gør du det for helheden.

For at rejse din Chi og bevidsthed ekstra i denne tid sætter spor, mere end du aner, og er for helheden.


 Det er krakelerings-tid nu. Det var det også i foråret/forsommeren. Det er lidt anderledes nu. Der er energier i feltet som hjælper til at få løftet perspektivet endnu højere.

Nu skal ”VI” endnu højere. Alt kæmper. Alt det som ikke handler om bevidsthed og fuld autencitet slår sig i tøjet. Rigtig mange bliver ramt af ”noget” i denne tid. Bliver ramt af en stor uretfærdighedssans, gammel offeridentifikation, overvældelse, vrede, forvirring og ”nu er det nok”.

Det er så let at finde et offer/offersymboler og lave projektioner. Det er ALT for let. Det er godt at have sin kritiske sans. Det er godt at stå ved sin modstand. Det er godt at stå ved hvad man ikke synes er i orden og som går over grænsen.

Men alt for mange finder skydeskiver og fyrer alt i den retning for tiden.

Det er ikke at stå ved sin modstand. Det er ikke at stå ved hvad man ikke synes er i orden. Det er at identificere sig med det. Det er fint at mærke grænsen og det skal man før alt andet.

Men alt for mange får ikke løftet det op i et højere perspektiv. Det højere perspektiv er at se sin egen rolle i det. Og ikke blive i passiv offerrolle. Det er VI inde ved kernen af nu.

Når man ser sin egen andel i det, og rejser sin Chi og kraft, så går man den bevidste vej. Så har man handlemuligheder og kan se nye muligheder. Så forløser man. Så kan der laves ændringer. Så er fokus væk fra ”den” og ”det” som har fremkaldt vrede, magtesløshed, uretfærdighed med videre. Så ser man, at man selv på et eller andet plan har en andel i det. Så kan man rykke sig videre, rykke sig væk, foretage valg så man klart og tydeligt og bevidst siger nej og siger: ”jeg vil ikke være en del af det her”.

 

Alle er hvor de skal være lige nu. Og så rykker de sig hver især videre når der er parathed og bevidsthed. Det er en universel udviklingslov. Så der er ingen domme i det jeg formidler.

Men en kollektiv analyse handler blot om at se hvad der er på spil. Og der er det på spil, at rigtig mange mennesker på verdensplan, ekstra meget lige nu, har alt for meget fokus på at projicere, være utilfredse og pege fingre og finde ofre. Det er en kollektiv smerte. Fordi det gør ondt. Alt det som ikke handler om bevidsthed og stå i sin kraft avler smerte.

For åbent hjerte og bevidsthed handler KUN om at se det højere perspektiv og bevæge sig videre derfra og blive ved med at se sig selv som en aktiv medspiller i det store spil og som altid havende en andel i det som foregår.

Derfor mærker mange af os som er lysarbejdere og som løfter energien og som er særligt sensitive ekstra meget pres på bla. nervesystemet lige nu.

Der er mange der tidligere i udviklingen med at blive klogere på sig selv har arbejdet med offerrolle, retfærdighedssans og se sin egen andel. De har arbejdet med det i relationer og på mange planer.

Men nu hvor der sker så skelsættende ting politisk, globalt og i alle systemer, så udfordres resten af de tendenser, til at projicere og finde ofre, være for opfyldt af retfærdighedssans og vende retning mod ”systemer” på alle måder.

De er ikke ”nogen”. De er ”os alle sammen”. Vi indeholder alle rester af disse tendenser.

Nogle er bare mere i det ubevidst end andre og nogle vender hurtigere tilbage til kernen.

 

Der er massive påvirkninger for os alle sammen i denne tid og de er kraftigt intensiveret. Alt efter hvad vi hver især skal lære, mærker vi forskelligt.

Det er fordi jorden skælver og alt krakelerer. Som det skal til, før en ny bevidsthed kan rejse sig og lande.

Dem der kender sig selv som værende kollektiv forløser og lysarbejder (jeg bruger disse ord, andre ord kan være lige så dækkende, men det er energien bagom der tæller) og som udvidede sensitive mennesker skal være UHYRE varsomme med deres energier i denne tid, resten af oktober og i store træk resten af året.

Det føles som pres på nervesystemet, der skal ikke meget til før stress mærkes og der er stor mental aktivitet også om natten. Negativitet, ubevidsthed, handlingslammelse, offeridentifikation og projektioner påvirker mere end nogensinde. Der skal så lidt til, så kan du føle at du vælter.

Og så bliver du selv negativ og projicerende. Og mærker træthed / udmattelse / tappet for energi.

Alt kan føles overvældende. Og du kan have svært ved at ”se en vej”.

 

Det handler selvfølgelig om væren, grounding og skarpt fravælge hvad du vil være i og have af påvirkninger. Det skal altid have fokus.

Men nu er der en tid til noget andet, som sagt: NEMLIG AT REJSE DIN CHI OG KRAFT OG BEVIDSTHED.

Så kommer du ind til kernen, og ser klart på dine andele af offerrolle og retfærdighedssans med videre. Så mærker du en vej. Så får du mere klarhed. Når du står i din kraft og bevidsthed så er der altid en vej og håb.

Så kan du klarere lave en adskillelse, mellem dig og dem eller det, hvis energier du ikke vil påvirkes af. Som ikke handler om dig og din essens og det højeste.

Så får du kraften og styrken til at være i det her nu, og til at finde den energi der skal til, til at skabe de forandringer du ønsker at skabe i dit liv. Trods du er træt, og trods dårligere nattesøvn.

Jeg har fået indsigt i en kropsøvelse, du kan lave når du føler dig væltet i denne tid. Når nervesystemet brænder / brænder sammen og når du føler, at nu kan du ikke mere. Den får også din Chi og kraft til at rejse sig.

Du står oprejst, bøjer lidt i knæene og bøjer dig forover. Bliv ved med at bøje lidt i knæene, og lad dig falde tungt forover, og dine hænder kan evt. lige ramme underlaget. Stå så afslappet som muligt, og læg mærke til hvordan energien bruser ud i overkroppen og armene og det føles ikke som om at der kommer for meget energi i overkrop, arme og hoved. Det giver mere en følelse af at kraften balanceres til hele kroppen og det giver også grounding. Når du rejser dig op igen, så gør det stille og roligt, så du undgår at blive svimmel.

Du kan lave den lige så mange gange om dagen du har behov.

Derudover kan du for at rejse din Chi og kraft: lave yoga (yin yoga har nogle gode øvelser som rejser Chi), løbe i naturen med fokus på din kraft og brug den i løbet, visualisere eller tænk på din kraft og din Chi, give den fokus. Lave styrkeøvelser.

Alt efter hvad der passer til dig og den du er.

 

Bukker du under flere gange i denne periode. Vælter du og mister overblikket og kan du ikke finde overskud til at gøre noget som helst andet, SÅ TILGIV DIG SELV.

Du kan altid vende tilbage til din vej med at rejse din Chi og din bevidsthed.