Misforståelser - er du introvert eller ekstrovert ? 14 maj 2020.

Misforståelser - er du introvert eller ekstrovert ?

Det kan være et åbent hav at bevæge sig ud på. Det at beskrive noget og rubricere det. 

Sætte det i rammer.

I sin essens er det fuldstændig ubetydeligt hvad man kalder noget og man kan også diskutere om der overhovedet er noget der hedder at være særligt sensitiv. Nogle mener, at alle er det i essensen, men at det bare ikke er alle der har opdaget det i sig selv eller har fået åbnet op for det endnu.

Men det gør det bare så meget nemmere at have et sprog for det, for at tydeliggøre. Tydeliggøre det man vil formidle og vigtigst af alt for at dem der modtager det formidlede kan mærke om de genkender det, kan bruge det og blive inspireret, eller ikke kan.

I forhold til de forskellige måder man kan være særlig sensitiv på, er der uanede variationer. Selvfølgelig.

Beskrivelserne af variationerne har også udviklet sig i de ca. 11 år der for alvor har været skrevet og talt om særlig sensitivitet her i Danmark.

I starten var der meget fokus på begreberne introvert og ekstrovert.  Så kom der andre variationer til: fx dynamisk særlig sensitiv, nyhedssøgende særlig sensitiv, overvejende introvert, overvejende ekstrovert.

Der er endnu flere variationer og selvfølgelig en masse fællestræk, og også forskelle.

Jeg har valgt at kalde det jeg formidler om: at være særlig sensitiv med spirituel åbning. Og det er for at tydeliggøre at jeg henvender mig til dem, der genkender sig selv som særlig sensitiv, og også er i spirituel udvikling.

I forhold til det at være introvert. Det er alle særligt sensitive i mere eller mindre grad.

Og det kan ændre sig og graden af hvor meget det fylder kan variere. 

Jeg har fået indsigt i, at mange kommer mere i kontakt med deres introverthed i takt med at de bliver ældre. Det er en kombination af, at jo ældre man bliver jo bedre bliver man oftest også til at stå ved ens sande natur, og af at der ligger noget kulturelt og samfundsbestemt angående at skulle være mere ekstrovert som ung, og mange følger dette, mere eller mindre ubevidst.

Mange unge bliver dog, som vi rykker os udviklingsmæssigt universelt, bedre og bedre til at stå ved deres sande natur, og gå imod kulturelle og samfundsmæssige normer.

Derudover så sker der også det at jo mere vi kollektivt får løftet vores bevidsthed, jo mere kalder livet på flere introverte stunder. Det betyder ikke, at introverthed og det at være i stilhed - i væren - i nærværet, hænger uløseligt sammen.

Men jo mere vi bliver løftet bevidsthedsmæssigt,  jo mere indad går vi. Mange skal lære at være indad og i fuldt nærvær, sammen med andre. Det kan sagtens lade sig gøre og det er vi alle på vej med.

Men uanset så vil det kræve mere introvert tid. At være i spirituel udvikling. Og selvfølgelig for nogle mere end andre, da vi alle rykker os fra det unikke udgangspunkt vi har hver især.

Men mange vil genkende det. 


Det at være introvert, er derfor heller ikke "så ligetil" at rubricere og genkende som det er beskrevet tidligere.

Mange af os som kan genkende det at være dynamisk særligt sensitiv, som er at have både det introverte og ekstrovert i en subtil blanding, kan også genkende at det ekstroverte har ændret sig. I takt med de kollektive forandringer og løft af bevidstheden.

Alt bliver også skrællet af, og især når der er perioder med kvantespring i energierne kollektivt. Som der fx var for ca. 8-9 år siden og som der er NU. Så noget af den ekstroverthed som har handlet om ego og om at tilpasse sig sine omgivelser, bliver lag for lag skrællet af.

Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan have nogle ekstroverte sider i sin sande natur.

Men mange vil genkende, at det ekstroverte har ændret sig og at det introverte fylder mere og mere, og viser sig i flere områder af ens liv. Også arbejdslivet.


Men har man haft ekstroverte sider, vil man jo blive ved med at have det. 

Det kan ligge i ens udstråling, måden man taler på, den energi man taler med og måden man agerer mere direkte oftest energetisk med andre på i det offentlige rum. Dem der altid overvejende har haft introverte træk kan genkende den ekstroverte på det beskrevne ovenfor og genkende at de selv har en anden måde at tale på, med en anden energi og agerer anderledes med andre i det offentlige rum.

Der kan komme til at ligge flere misforståelser i det felt. Både mellem særligt sensitive, og de forskellige måder sensitivitet viser sig på. Ja alle steder kan misforståelserne ligge og komme til udtryk.

Der kan nemlig komme til at være nogle forventninger og krav til de særligt sensitive som har en ekstrovert udstråling, men som rummer langt mere introverthed end lige at kunne se med det blotte øje. De kan blive misforstået.

Nogle forventninger og krav som slet ikke stemmer overens med den sande natur i den særligt sensitive med ekstrovert udstråling, som samtidig overvejende har introverte træk.

Det handler meget om kommunikation. Måden der bliver talt på og ordene der bliver brugt.

Introvertheden i en særlig sensitiv har ikke brug for ord som presser eller spejlinger på en konfronterende måde eller gode råd, som ikke venligt anviser, men mere dikterer. 

Det blokerer. Frem for at sætte en god proces eller udvikling i gang på den kærligste måde, der hvor der er flow.

Introvertheden i en særlig sensitiv har ekstrem meget brug for anerkendelse for det de gør og måden de gør det på, fordi synlighed lige præcis for en introvert er en sårbar størrelse. 

Der er mange flere facetter på dette, som jeg vil komme ind på i næste blogindlæg.