Nymåne 19 august 2020.

Nymåne 19 august 2020.

Som en klog kvinde sagde til mig i dag: mørket er altid fremherskende ved nymånen.

Mørket som i alt det mørke i ens sind, tanker, krop og følelser. Alle skyggesiderne. Alt det grimme.  Al ubevidstheden. Alt ens gamle shit.

Op til en nymåne sker der altid en stor udrensning. Det er de energier der er fremherskende og til stede og derfor vil mange mennesker mærke udrensning omkring en nymåne.

Nogle bliver syge. De gener og ubalancer man døjer med kan føles forstærket. Led og muskelsmerter er almindeligt forekommende. Træghed. Træthed. Tunghed. Disse 3 T-tilstande kan oftest også være ret fremherskende op til en nymåne. Nogle menstruerende kvinder får deres menstruation på det tidspunkt.

Udrensningen bliver intensiveret fordi det skal man igennem for at transformationen der er tilstede ved nymåne, det nye man træder ind i, kan ske bedst muligt.

Det har et formål. Det kan være godt at minde sig selv om ved hver nymåne, især for særligt sensitive spirituelle mennesker, som sanser og indtager så intenst. 

Fordi forberedelsen kan lette de udfordringer der kan være i de dage op til. Fordi særligt sensitive spirituelle mennesker oftest bedre kan være i tilstande, når der samtidig er en bevidsthed om hvad der er på spil. Ikke at alle detaljerne i en proces og i energierne skal vides, men overordnet.

Det gælder for mange både ved fuldmåne og nymåne, at energierne og processerne oftest mærkes tydeligst flere dage op til, og aftager gradvist derefter op til selve fuldmåne og -nymånedagen. Det kan variere lidt selvfølgelig. Sådan er det med energier. Men mange vil genkende at det som fuldmånen og nymånen handler om og de processer som kan arbejdes med og udrensningerne oftest er på sit højeste mellem 2-4 dage før selve fuldmåne og -nymånedagen.

 

Ved denne nymåne og dagene inden vil mange genkende at have været omkring en dyb håbløshed. Noget tunghed og mørke. Træthed. Ugidelighed. Udrensning af affaldsstoffer på mange planer. Der har også været nogle aspekter af at føle sig fastlåst. At de områder man virkelig gerne vil ændre virker til ikke at kunne ændres på for alvor. At der sker et lille skridt frem, men så sker der ikke mere.

Stilstand.

Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Det er ikke en sandhed. At der ikke sker en udvikling. Det gør der. Hele tiden. Og hvis der er træghed i noget som virkelig ønskes et flow i, er der en mening med at det flow ikke er kommet fuldt ud endnu. Måske er det på vej. Selv om det har været undervejs meget længe, som det kan føles nogle gange, så er der stadig noget i processen der mangler, ellers ville det jo være sket. Der sidder ikke en almægtig kraft som styrer og holder noget udvikling tilbage. Sådan fungerer det ikke.

Transformationen sker når den er klar til det. Så spørg dit sind om det stadig løber om hjørner med dig og vil bilde dig alt muligt ind, og spørg hvorfor det har så travlt. Hvorfor det ikke er til stede her og nu. Fuldt ud.

Der sker fortsat så meget på det kollektive og globale plan i vores verden. Der er stadig behov for at nogen holder rummet, forstået på den måde at nogen er i ro og væren. At nogen virkelig kan slippe og hengive sig til intetheden. At der ikke skal ske noget bestemt.

Derudover har vi alle vores egne private mål som kommer fra hjertet og hvor vores power og kreativitet skal mere ud, til gavn for alle. Og til gavn for vores egen udvikling og for nogle også til gavn for et liv med mere stabil indkomst og fundament.

Men det kan ikke forhastes. Og der er virkelig et stykke kollektivt udrensningsarbejde der skal udføres. Fordi mange globalt og kollektivt er i frygt, mistillid og afmagt. Det fører til fanatisme på nogle områder, til følelse af had og modstand og en følelse af at være nødt til at angribe. Det er vi nogle som bliver udsat for.

Det stykke arbejde handler om at være forløser. Derfor mærker mange af os også, udover vores egne personlige processer, det kollektive håbløse. Kollektiv tunghed. Kollektiv meningsløshed.

Vi er nogle der har fået den opgave at bære det og forløse det. Sådan så lyset kan opløse det. Men en stund skal vi mærke det og bære det i os, og det er nogle gange SÅ udfordrende.

Sådan en nymånefase har det været for mange.

Så har du mærket nogle af de beskrevne tilstande, kan det meget vel handle om det og ikke så meget om dine personlige processer. Dog er der oftest en sammenhæng. Men husk på jo mere du har været i bevidst udvikling jo mere vil det du mærker handle om kollektive energier og processer og mindre om dit eget personlige og rester af manglende bearbejdelse.

 

Tilbage til den forberedelse som er så god for særligt sensitive spirituelle mennesker. At vi minder os selv om de faser og cyklusser vi ved påvirker os ekstra. At vi passer ekstra på os selv i de perioder. Jo mere man handler bevidst ud fra det jo kortere bliver de perioder man skal være ekstra opmærksom. Nogle gange er det bare 1 dag det drejer sig om. Hvor man lige udsætter en beslutning. Hvor man vælger at være helt alene og gøre de nærende og opbyggende ting for sig selv. Hvor man nedsætter alle krav. Hvor man spiser ekstra sundt. Hvor man sørger for ekstra hvile og mere søvn.

 

Nogle gange glemmer vi det.

Jeg glemte det ved denne nymåne og forstod ikke helt den håbløshed og træthed jeg mærkede. Fordi der lige var sket så mange naturlige forandringer i mit liv som jeg havde lavet godt forarbejde til og bare føltes så dejlige og i flow. Og forstod ikke følelsen af at være fastlåst og frustration over ikke at kunne få svar på nogle forandringer i mine omgivelser jeg ikke forstod.

Men så faldt det hele på plads i min bevidsthed.

Vi glemmer det nogle gange. Men vi får altid chancen igen, til at huske det. Kærligt huske os selv på de faser, cyklusser og skift som vi ved påvirker os, og fortage den fornødne forberedelse. Og nogle gange er det at vi er bevidste mens det står på tilstrækkeligt. Til at det kan bæres og det udfordrende kan udholdes.

 

Der skulle denne udrensning til for i perioden fra nu vil der for mange af os opstå lige netop de muligheder vi har ønsket. Som giver mere power og udfoldelse af det som vi nu er parat til. Nu kan vi nemmere få øje på det og mærke det, fordi udrensningen har fundet sted.