Opfølgning på blogindlæg 14 maj: Misforståelser - er du introvert eller ekstrovert ? 4 juni 2020.

4 juni 2020.

Jeg skrev i blogindlægget d. 14 maj, at jeg ville komme mere ind på hvordan der kan være misforståelser i forhold til om man er introvert eller ekstrovert.

Jeg var i indlægget bla. omkring hvordan man kan blive puttet i en kasse, ud fra at man synligt har ekstroverte sider som viser sig i ens ageren i det sociale felt og måden man udtrykker sig på. Og hvor nogle mennesker, også nogle som ikke genkender det ekstroverte udtryk fra dem selv, ikke forstår hvorfor man så pludselig giver udtryk for et stort behov for alenetid og næring af sig selv, alene.

Jeg har også været inde på, at man som særligt sensitiv altid har lidt mere af det ene end det andet. Og at der er lige så mange forskellige måder at være særlig sensitiv på, som der findes særligt sensitive mennesker. Og at graden af hvor ekstrovert og introvert man er kan forskyde sig, af årsager som: hvilken alder man har, hvilken fase man befinder sig i i livet, ens spirituelle udvikling og hvor påvirkelig man er overfor kollektive energier.

Og generelt når der er store forandringer i det indre og/eller det ydre for en særligt sensitiv, så kommer der lettere en overstimulation og mætning og derfor vil det introverte fylde mere.

Det er uhyre vigtigt at give plads til det hele, i sig selv. At ens træk kan ændre sig, måske for altid eller måske for en periode. At man hele tiden bliver klogere på den man er, og her vil jeg igen understrege at i essensen, sandheden bag alt, der taler man ikke om at være det ene eller det andet. Der behøver man slet ikke italesætte en spiritualitet eller det at være særligt sensitiv. Men vi er ikke der endnu hvor et tydeligt sprog omkring det kan undværes. Der er behov for det.

Men at være særlig sensitiv i spirituel udvikling betyder jo, at der hele tiden er en vågenhed og et valg af sin vej, som gør at man gradvist får øget sin bevidsthed. Det ændrer på hele ens væsen og de særligt sensitive træk.

Derfor er det så uhyre vigtigt som jeg aldrig kan sige nok, at man giver plads til det hele og giver sig selv dyb accept. Fordi man behøver virkelig alt sit eget lys og blødhed, fordi der netop kan komme reaktioner og projektioner fra andre, måske fra lidt mørkere kræfter, og fra nogle som af ubevidsthed ikke kan rumme at du kan skifte mellem at være ekstrovert og introvert og at du er i forandringsproces.

Nogle har af ubevidsthed ekstremt svært ved at rumme og måske også acceptere at man som særligt sensitiv kan udstråle noget kraftigt og være en som man lægger mærke til og hvor noget i den ageren i det sociale kan se legende let ud. Og at selv samme menneske så kan være mere på usikker grund andre gange, og blive meget stille og have stort behov for introvertheden og helt at vælge det sociale fra.

Jeg vil her understrege, at det med at udstråle noget kraftigt og være en som man lægger mærke til, ikke er værdiladet og er ikke en skalering. Det jeg mener med det er en ren beskrivelse af hvordan det er. Jeg mener ikke, at det er noget mere positivt eller bedre i at have en kraftig udstråling udadtil. Hverken på det personlige plan eller spirituelt.

Men nogle særligt sensitive som indeholder en god portion ekstroverte træk har bare mere styrke i deres udstråling udadtil og som man kan se i det sociale felt. Og dem som stort set ikke indeholder ekstroverte træk, alle har lidt, ligesom alle har introverte træk, de har en grundlæggende udstråling og energi, der er mere indad, som så kan komme til ekstrem kraftig udtryk i det skrevne, udtryk i dans og bevægelse eller på andre måder. 

Altså dem med en god portion ekstroverte træk kan også sagtens have en pæn del introverthed og også med stor kraft få styrken ud i det mere non-verbale og introverte formidlingsfelt.


Men det bringer mig tilbage til, at der stadig på et højere plan, mangler en øget forståelse og udbredelse af viden om særligt sensitive mennesker med en dynamik, som giver en finurlig kombination af ekstroverte og introverte træk.

Det kan virkelig være udfordrende at have denne kombination. Netop fordi der kan være så mange misforståelser i det at have et ekstrovert udtryk i sin udstråling og færden. Nogle kan have svært ved at forstå graden af ens udfordringer på andre planer, både personligt og spirituelt. Netop fordi nogle, af misforståethed, kan tillægge det at have et kraftigt udtryk udadtil også at have en stor selvtillid og en mere let og bekymringsfri vej i livet.

Hvilket på ingen måde er en sandhed.

Det kan sidestilles med den misforståelse og projektion at smukke mennesker har et mere ukompliceret og let liv. 

Og kan sidestilles med alle de misforståelser og projektioner der har været og stadig er angående at være introvert, og at det handler om lavere selvtillid, generthed og ikke at kunne udtrykke sig.

Der har bare været mest fokus på de misforståelser der er angående de introverte træk. Sådan har det været siden vi for ca. 10 år siden for alvor begyndte at tale og skrive om særlig sensitivitet her i Danmark.

Det var tiltrængt helt bestemt og sådan skulle det være.

Men jeg har fået indsigter i gennem flere år, at der mangler mere forståelse for hvordan man kan have en mere kombineret udgave af de ekstroverte og introverte træk.

Der er stadig voldsomme projektioner på det at have stærke ekstroverte træk. Der er stadig voldsomme projektioner på at man som menneske kan have store variationer i sit udtryk og sine behov.

Der er stadig meget misundelse på de mennesker som i deres væsen og udstråling har en udadrettet kraft og power. Altså den som kommer fra et helt rent sted og som er autentisk.

Der er intet at være misundelig over. Forstået på den måde at alle er lige som de skal være og skal bidrage med lige præcis det de indeholder. 

Dem med stærk udstråling og en kraft der stråler ud ad i det sociale felt har en opgave med at bidrage med den kraft. Når den kraft er ren og fri af ego og begær så vil den blot lyse og give ud af gaverne. Nogle med den udstråling har en opgave i at lede andre og inspirere i store grupper og få et stort budskab ud i det sociale ekstroverte felt. Andre har en opgave i at lyse med deres lys på en mere ekstrovert måde og bare det at de færdes blandt andre har en meget stor effekt.

Dem med en kraft der stråler mere indad har andre opgaver. De bidrager på mere introverte måder og får deres udstråling, kraft og lys ud på andre måder, det kan være i det skrevne, i håndværk og i kunst i det hele taget. De kan også være nogle der skal lede andre, og har en opgave i at vise hvordan man kan være en ligeså god leder som introvert, som en ekstrovert.

Vi skal simpelthen blot alle sammen blive endnu bedre til at bære det ud VI HELT PRÆCIST ER OG INDEHOLDER. Alle har et unikt bidrag som har helt sit eget udtryk, uanset hvad. 

Jo mere vi gør det, jo mere stråler det fælles lys og udvisker misforståelser, projektioner og modstand. Jo mere løftes det ægte selvværd.

En reminder:

Til dig som har en kombination og som nogle gange kæmper med at lære den unikke kombination at kende og agere efter det, så der er balance i dit liv:

Det ER udfordrende, så stor forståelse og kærlighed herfra og fra universet. Netop fordi man er ekstra sensitiv og med spirituel åbning, så påvirkes man massivt af mørke, ubevidsthed og projektioner. Og netop fordi man har nogle stærke ekstroverte træk så lægges man mærke til og samtidig er man en pioner som går sine egne veje og bliver lagt endnu mere mærke til af den grund. Og samtidig er man uhyre sensitiv og blød og har mange introverte træk. Og man kan også have en kombination hvor de introverte sider gør sig mere gældende i nogle områder af ens liv, fx arbejdslivet. Så der udfordres man virkelig af det at være synlig. Og samtidig går man rundt og er en "synlig faktor" lige tiden, grundet de mere ekstroverte træk man har i sin udstråling. Stå ved den du er og styrken i netop din måde at være på. Og styrk forståelsen og accepten af dig selv og søg den sunde bekræftelse af nogle som genkender det og som virkelig kan se dig, med den kombination du har. Og hvis du sidder fast nogle gange i en offer-rolle, så styrk de ressourcer som handler om at tilgive andre for deres ubevidsthed og projektioner. Og se dem mere bagom deres misforståelser og projektioner.

Til dig som kan have svært ved at rumme og forstå den kombination af at kunne være stærk ekstrovert på nogle områder og på nogle tidspunkter, og andre gange en helt "modsat" introverthed og et ønske om egentlig bare at være "usynlig". Og som kan have svært ved at forstå at den som virker så stærk og fuld af selvtillid i det ekstroverte udtryk samtidig er ekstrem sensitiv og påvirkelig og kan have lige så mange udfordringer som alle andre:

Øv dig i at forstå dig selv lidt bedre og accepter den du er og stå ved det. Hav fokus på dig selv og se hvilke sider af dig selv du kan have svært ved at acceptere. Der findes så mange forskellige slags mennesker med mange forskellige slags træk, som er fremtrædende i nogle sammenhænge og ikke fremtrædende i andre sammenhænge. Der er altid noget mere bag det som øjet og sindet umiddelbart får øje på. Øv dig i at mærke mere ind og se og mærk det menneske mere bagom, som du får noget modstand på.