Resten af 2020: OPRYDNING - 3. juli 2020
OPRYDNING.

Du kan godt forberede dig.

Resten af 2020 har en energi med sig som handler om OPRYDNING. 

Mange er kommet mere ind til kernen.

Det bliver tydeligere hvad der nu i livet handler om at skære mere væk af det som ikke længere er gunstigt og udviklende for dig.

Alt det som er dødt og ingen energi har i sig længere.

Der er for mange taget nogle store beslutninger her i 2020.

Nyt er sket. Meget på det indre plan, for mange.

Men det fører en masse med sig. Flere forandringer. 

Mere anlagt vej i forlængelse af den vej som du i forvejen er på. 

Men vejen bliver mere og mere ordnet så den er fri af tværgående grene som forstyrrer din gang på vejen. Den bliver mere fri af sten, og derved nemmere at gå på.

Den vil gerne blive så nem og fri at gå på, at du kan slentre uden at skulle orientere dig ret meget.

Der er astrologisk og generelt kollektivt set et kommende halvt år hvor der kan komme styr og orden på det sidste ting. De ting der har taget energi og suget næring ud af dig.

Det kan være lidt forskelligt for den enkelte. For nogle handler det stadig om noget på det indre plan. For nogle har det en meget praktisk karakter, og kan handle om nogle fysiske afslutninger og oprydning og udsmidning.

For nogle er det være afslutning af nogle relationer, eller noget tydeligere skal siges og endnu mere sunde grænser skal sættes.

For nogle ligger der noget arbejde ud fra de vigtige beslutninger der blev truffet i starten og midt i 2020. Det har affødt at arbejdstøjet skal iklædes og der ligger opgaver i forhold til at komme i retning af det som beslutningerne handlede om.

Det kan for nogle handle om jobsituation. Nogle har fået klarhed over, at der skal nye veje til.

At der har ligget gammel vane, ego og manglende tro på sig selv, i det "gamle" job.

Nogle vil sideløbende med oprydningsprocessen mærke alt det som er blevet nemmere her i 2020.

En mere indre dyb ro. Væren.

Men der er bare en del opgaver der skal tages af. Så det handler meget om fokus. Og ansvarlighed.

Men uanset om vi skriver 2020 eller hvilket som helst år, eller hvilke som helst kollektive energier der er på spil.

Så handler det ALTID om at lege og have det sjovt, samtidigt med processerne.

Det kan så fylde mere eller mindre. Nogle tider er bare mere til sjov og ballade og "arbejdsfri".

Sådan bliver resten af 2020 ikke, for det fleste i hvert fald.

Men alt har sin tid. 

Det er meget vigtige processer nu her. 

Afrundinger. Afslutninger. Sætte det sidste punktum. Få en aftale på plads. Give plads til at kigge på det i dit indre som sætter forhindringer op. Lægge mærke til drømme og deres indhold. Rydde op. Ordne. Sætte i system. Forfine. Tydelige udmeldinger. Holde fast. Sunde grænser.

God arbejdslyst og husk når det kan føles lidt anstrengende: det har et højere formål <3.