Stenen er flækket - en gang for alle ! - 21 maj 2020
Apati -

Ligegyldighed -

Angst -

Større klarhed -

Højere bevidsthed -

Fordybelse -

Smerte -

Væren -

Ensomhed -

Hudsult -

Taknemlighed -

Værdsættelse -

Tristhed -

Kreativitet -

Sorg -

Iderigdom og skaberkraft -

Øget introverthed -


Mange flere ord kan sættes på hvad der har været af reaktioner og tilstande og udbytte af de sidste par måneder med Corona-krise og energiskiftet i det kollektive.

 

Alle har reageret, alt er ok, alle er lige der hvor de skal være. 

Det har været en vild tid på mange måder.

 

På en måde er vandene blevet mere delte og forskelligheder træder tydeligere frem, dog kun med det sigte at styrke egenkraften (det hedder det vist kun på norsk, men det var det ord der kom til mig) til at stå 100 procent ved sin sjæl og sit kald.

Stenen er flækket en gang for alle, kan man også fristes til at sige, og billedet symboliserer det tydeligt.

Samtidig er det at vi alle hører sammen blevet styrket på en måde som ikke er set før på et spirituelt plan. Fordi der er blevet åbnet op til en højere bevidsthed og det at høre sammen får nye dimensioner. Det er nemlig på et subtilt høj energetisk plan og handler ikke nødvendigvis om at tilhøre en gruppe eller i det fysiske liv at have meget kontakt med mange mennesker eller være engageret i noget spirituelt på en bestemt måde.

Det kan mærkes uanset om du lever et meget introvert liv med selvvalgt meget alene-tid og det er en samhørighed som handler om alle energier i kernen i naturen, med dyrene og blandt mennesker. Det er en særdeles indre subtil oplevelse.

Netop kontakten på et energetisk plan med naturen og med alle dyr vokser og udvides for mange mennesker.

 

En særlig samhørighed som ikke er mærket på den måde før er tilstede.

 

Det er en yderst interessant og opvækkende tid vi går I møde fra nu af. Magi og mirakler er tilstede og husk nu, at når jeg bruger disse ord er det ikke noget ophøjet og handler slet ikke om hvad der kan tilknyttes egoet.

Der kommer helt sikkert til at ske positive forandringer og det vil gå mere stærkt end det har gjort før og det handler om vores natur, klima, politik og almen højere bevidsthed i måden vi omgås hinanden på og behandler vores jord.

Så der kommer målbare forandringer.

Men magien og miraklerne handler mere om hvordan det vil opleves indeni, den dybere kontakt og det dybere nærvær med sig selv, hinanden, naturen og dyrene I den. Det handler mere om hvordan mange nemmere og hurtigere vil mærke og få øje på den ægte skønhed og den ægte sandhed. Og nemmere og hurtigere vil opnå en værens tilstand. Der hvor der intet andet er tilstede end tilstedeværelse, med en højere bevidsthed.

Det handler mere om at nogle gentagne mønstre som har været genstand for sorg og smerte i det indre er sluppet. Og dem der ikke er sluppet endnu vil hurtigere og nemmere kunne identificeres og vikles fri af fremadrettet. Og måske handler det endda også om en større og højere forståelse og accept af det som er, og som stadig smerter, men som ikke tillægges noget. Og derfor mere bliver en værens tilstand. Og ikke en identifikation.

Dette er ikke nyt stof overhovedet I forhold til at være på vej med sit indre og være på udviklende spirituel rejse.

Det nye er, at der hurtigere og nemmere kommer "hul igennem" og at flere end tidligere bliver løftet og vil have lettere adgang til at komme dybere, I værdsættelsen, taknemligheden og nærværet. 


Så stenen er flækket - en gang for alle.

Det var det som skulle til. Øget bevidsthed skiller vandene og flækker stenen. Så alt bliver endnu mere tydeligt.

Og lad os så alle glædes over at der igen kommer liv og at den døde energi ligger I nedlukning bliver vækket til live igen, endnu mere bevidst. Med øget glæde og taknemlighed.

Med øget fokus på, at NU må der laves de forandringer der kræves, for at vi viser fuldt ansvar for vores jord og os selv.