Tryghed: vælg det ! Vrede: manifester det ! - 18 maj 2020Det sker ekstremt meget på det indre plan i denne tid og det har det gjort siden vi gik ind i dette nye år.

Det genkender mange. Der har været bølger. Skiftevis lave bølger med nogenlunde ro på. Skiftevis voldsomme bølger i et vildt kaos.

Vi er kollektivt og universelt trådt ind i en ny slags energi, og det skete omkring årsskiftet. Der blev sagt og skrevet meget om det, og astrologisk er der beskrevet mange fortolkninger af dette energi og bevidstheds-skifte.

Det jeg får ind af indsigter har ikke så mange benævnelser og er ikke astrologiske fortolkninger. Der hvor jeg får indsigter fra, er ikke et bestemt defineret sted og hedder ikke noget bestemt. Jeg får heller ikke indsigter om detaljer som hvilken dimension vi har været i og er på vej i og lignende.

Jeg har en stor generel interesse for astrologi, og bliver inspireret af nogle få af dem, der laver spirituelle astrologiske fortolkninger og af nogle få andre som får indsigter om kollektive energier og udviklingen af bevidstheden. 

Jeg er meget selektiv, og vælger kun det som ræsonnerer dybt med min sjæl. 

Jeg har dyb respekt for at der formidles på forskellige måder, i et forskelligt sprog og at det benævnes forskelligt der hvor man får sine kanaliseringer fra. 

Jeg mærker blot, at de indsigter der kommer til mig har en renhed, bevidsthed og autencitet der kommer fra den højeste kollektive bevidsthed. Det har aldrig haft nogen væsentlig betydning for mig, hvad spiritualitet kaldes og hvilke energier der arbejdes med og hvor de kommer fra. Og derfor er det også blevet kanaliseret til mig uden nogen form for benævnelser. Sådan mærker jeg at det hænger sammen.

Så uanset hvad det kaldes, det som er i gang som er et markant løft af den kollektive bevidsthed, så er det meget på det indre plan at der sker store transformationer. Som er kvantespring. Kvantesprings-udvikling.

Der sker jo i høj grad også forandringer og transformationer i det ydre. Det ved og mærker vi alle. Og det hænger uløseligt sammen.

Men jeg pointerer lige det med transformationen på det indre plan. Fordi det ofte er beslægtet med en grad af rastløshed og utålmodighed, det at være særlig sensitiv på den spirituelle udviklingsrejse.

"Hvorfor sker der ikke flere positive forandringer end der gør på det ydre plan ?" "Hvorfor bliver der ikke med større hurtighed manifesteret det som er kærligst for vores natur, klimaet og for dyrene ?" "Når nu der tales om en højere bevidsthed som er manifesteret og en ny tids energi, hvorfor er der stadig så meget der fortsat handler om lavere bevidsthed ?" 

Det er på vej. Udviklingen er i rasende fart. Det ses ikke alle steder. Det mærkes ikke alle steder. Men det er der og det fortsætter. Der er meget der fortsat er transformationer i det indre, som så på et senere tidspunkt bliver manifesteret mere i det ydre og i den fysiske verden.

Selv om det der sker er kvantesprings-udvikling, så er det som al udvikling aldrig en lineær størrelse. Det som foregår på energiplanet foregår som en flerdimensionel spiral. Det er cyklisk. Det væsentligste er, at der er sket et skifte og der er nu adgang til en højere bevidsthed. 

I den højere bevidsthed findes der endnu dybere lag af ubetinget kærlighed og renhed end vi har haft adgang til før, og der er adgang til højere energifrekvenser end vi har haft adgang til før. 

Og alt efter hvor vi hver især er i vores udvikling og hvilket niveau vi er på bevidsthedsmæssigt, så udvikles vi derfra. Men alle løftes - uanset. 

Det er en tid hvor der er større adgang til det magiske. Der hvor transformationer kan ske virkelig hurtigt og hvor healing og selvhealing bliver til adgang for flere. Der hvor kreativiteten vil udfolde sin magi og skaberkraft. 

Det kan der skrives meget om.

Men tilbage til at der virkelig sker meget på det indre plan hos den enkelte. Det er så subtilt. Men mange vil genkende, at der faktisk nu er sluppet meget af det som har været en indre kamp. Det som er vendt tilbage mange gange i løbet af ens liv. De mønstre i tanker og følelser og handlinger som har givet smerte og sorg.

Noget kan stadig føles som det har gjort før, men der er en forandring. Det er vanskeligt at sætte ord på. Det kan føles som om ens indre rum er blevet større. Der er mere plads. Der er mere tilgængelighed. Der er mere ro. Der er mere væren. Der er mere AF DIG.

Mange kan føle som sagt, at de har sluppet noget af det, som har frustreret og givet smerte. Det som har handlet om nogle dybere lag af det at have mindreværd. Du mærker selvfølgelig stadig reminiscenser. Og der kan selvfølgelig komme små tilbagefald. Sådan er al udvikling. Som sagt er udvikling jo ikke en lineær størrelse. 

Men når der først er slået hul igennem og det skidt der sad fast er blevet løsnet og er kommet ud af hullet igen, så er der ingen vej tilbage. Så ER udviklingen sket.

Men de til stadighed begrænsede sind mange af os render rundt med, har brug for igen og igen at blive mindet om:

Ja vi er gået ind i en tidsalder med en højere bevidsthed - ja det er kvantespring vi taler om - ja det er stort - 

Og selv om du ikke mærker, at der er sket alt det der magiske og fantastiske som mange astrologer og spirituelle guider fortalte og skrev om ved årsskiftet, så er det faktisk sket og er ved at ske, i dit indre.

Men du skal lære at forstå din egen magi, din egen fantastiske manifestation. Det kan ikke måles og vejes. Det skal ikke have en bestemt størrelse.

Men det er DIN MAGI, din udvikling og lige præcis som den skal være. Og de fleste vil mærke, at der er sket store ryk og et løft. 

For nogle er det allerede manifesteret i noget fysisk. For nogle vil det stadig mærkes som en kæmpestor subtil forandring i det indre, som vil gøre at der fremadrettet vil være en meget højere grad af at følge det som giver mening. Det som giver ro og væren. Det som er autentisk. Og der hvor der er mere adgang til fri kreativitet og lethed.

Der er for de fleste blevet mere stille indeni generelt. Der har altså også været bølger, de der voldsomme i et vildt kaos, sådan har det føltes i det indre. Hvor meget er blevet afsløret. Resterne af ens skyggesider blevet endevendt og det mørkeste i dem er væltet ud, for at det hele virkelig kunne ses, og på den måde slippes med en højere bevidsthed. Det har gjort ondt og været vildt. Det kunne måske ikke ses så meget udefra, men indeni har det været voldsomt.

Så der har ikke været stille hele tiden, men generelt har de fleste fået adgang til en større stilhed og væren indeni nu.

Det kalder på en del mere introvert tid hos de fleste. Og det er ikke så meget de processer vi har gennemgået her fra starten af året og især de seneste måneder vi fordøjer nu, og stadig giver noget træthed og stort behov for ro og introverthed. Det er mere alt det som lå bag det vi har sluppet, alt det gamle, alt det vi har kæmpet med hele livet af mindreværd og mistillid. 

Når noget virkelig slipper, kvantesprings-udviklingen, så kommer summen også af det som lå bag ubalancerne.

Så der fordøjes virkeligt for tiden. Det er vildt.

Så alt det som sker, der på det indre subtile plan. DET KALDER I HØJ GRAD PÅ BASE OG TRYGHED.

Jeg er flyttet til en ny by, dog ikke mere end 25 km fra hvor jeg boede før, for 1 år siden. Rigtig meget er sket på mange planer i løbet af 1 år. I de sidste 2-3 måneder hvor der virkelig har været skruet op for energiskiftet har jeg i højere grad søgt tilbage til mine "gamle" natursteder og oaser jeg har i den by jeg flyttede væk fra.

DER HVOR TRYGHEDEN ER. Jeg er der, med mit nye og det som er transformeret.

Men min pointe er, at det er så essentielt i denne tid at gøre alt det og vælge alt det som er trygt. For dig. Det du kender og som du ikke skal anstrenge dig for at forholde dig til. Du skal ikke vælge en masse nyt som kræver stor vågenhed. Du har vågenheden, mere end nogensinde.

MEN ALT KALDER PÅ TRYGHED I DENNE TID. Tag det alvorligt. Dyrk din base og gør den endnu mere optimal for dig, på lige den måde du elsker og som giver tryghed, næring og velvære.

Døm ikke at du søger tilbage, enten fysisk eller i tankerne, til noget gammelt der var trygt. Analyser det ikke. Tag essensen af det og tillad det. Dit indre har så meget brug for det for tiden.


Mange vil mærke en form for vrede for tiden. Nok ikke som den er følt før. Måske kan noget genkendes i den måde du føler vrede på. Men det vil også samtidig føles på en ny måde.

Det er ikke så vigtigt længere, selve følelsen i at være vred. 

Men mere hvad den vil fortælle og hvad du bruger den til.

Vreden skal mest af alt minde dig om nu, hvad du bare ikke vil mere. Mange vil mærke en konsekvens af et valg de tager i denne tid, om end det kun er et lille valg. Valget blev taget ud fra noget gammelt. Og ud fra en måske lidt sløret vågenhed, fordi der som skrevet ovenover sker så voldsomt meget på det indre plan.

Men konsekvensen kan gøre dig noget så vred. Det kan også være du mærker noget andet som du bare ikke vil og kan være med til længere.

Men for de fleste vil det være en eller anden større eller mindre konsekvens af et valg og handling de selv har gjort. Som er det som udløser og har udløst vreden.

Se at det handler om dig selv og at det er dit ansvar. Men reager og sig fra og foretag dig lige præcis det som skal til, for at den konsekvens ikke længere er en del af dit liv. Uanset om det var dit eget ansvar, mærker du tydeligt at dit valg ikke var det rigtigste og kærligste for dig. Så derfor skal du vælge om og gøre det helt klart.

Du må godt ændre kurs.

Du må hele tiden ændre kurs, så det passer lige præcis til den du er og det du vil. Vær mild ved dig selv. Og sig meget tydeligt fra hvis det er det som skal til. 

Sig venligt og bestemt nej tak. Det der var bare ikke godt nok. For mig. Det handler ikke om at dømme eller vurdere, hverken dig selv eller dem eller det som er involveret i dit valg. Du kan måske godt mærke rester af tendensen. Men prøv at slippe det.

Brug vreden til at manifestere, manifestere det som virkelig er dig, det som du godt ved virkelig er dig. Lav et modtræk til det valg du lavede, som bare ikke var godt nok for dig. Foretag et andet. Følg din impuls. Dit højeste. Og gør det bare. Hurtigt. Uden frygt.

Der er energi til at løfte det. Det går nemlig hurtigt. Manifestationen når den kommer det fuldstændige rigtige sted fra så kan det gå meget hurtigt, i denne tid.

Det kan stadig godt være, at det her jeg skriver om ikke er noget som direkte kan ses udefra, men som er noget stort, i det indre. Og det mærkes og dem der mærker det, er ikke i tvivl.

Så vælg trygheden for tiden, giv virkelig dig selv lov til det. Og handl på den vreden, det som gjorde og gør dig vred, er heller ikke i orden. Det er ikke godt for dig. Det er ikke nogens skyld. Det er dit ansvar. Men det er godt at være helt tydelig. Og sig fra. Vælg om. Det må du godt. Du må det hele. Al det som er kærligt og højt for dig.