DET HØJESTE TIL DIN ESSENS FORLØB er pakker med 1:1 Face to Face sessioner

Det er for dig som er spirituel særligt sensitiv og som vil stå mere autentisk, balanceret og kraftfuld og vælge det som er i overensstemmelse med din essens


Tina Melgaard Healing: kombination af coachende clairvoyance, healing og energetisk kropsarbejde

For at sikre at lige netop din proces og din energi bliver matchet findes forløbet i 2 versioner:

- 1 måneds forløb
- 2 måneders forløb

OG
- Klippekort-system for dig som har været i et af mine forløb, se herDET HØJESTE TIL DIN ESSENS FORLØBENE ER TIL DIG SOM


- Vil i dybden med det du gerne vil have forløst, ex nogle begrænsninger/smerte/sorg i dit liv. Det kan være fysiske,
følelsesmæssige, mentale & energetiske  

- Vil tættere på den du virkelig er, ex få åbnet op for dit mod til netop dette.  Og til at lytte og leve mere efter din intuition. Træffe valg der er i overensstemmelse med din essens

 - Vil acceptere den du er mere end du gør nu, med alle dine følelser & reaktioner. Få kickstartet en større åbning for en ubetinget accept & egenkærlighed og lære nye udtryksmåder så de følelser og reaktioner der er ophobet kan blive ventileret og cirkuleret

Vil du have varige og sunde forandringer i dit liv, er fundamentet af accept en absolut nødvendighed, kombineret med nye skridt med nye vaner

 
- Vil have en dybdegående energirensning af hele dit system, afbalancering af dit nervesystem og af hele din krop


- Vil åbnes op til et større energetisk flow i dit system, så du er mere i kontakt med de signaler din intelligente krop giver dig og kan mærke hvordan energi kan cirkulere i hele din krop, uden stagnation


- Vil tages kærligt i hånden af en som følger dit flow og åbner op for forløsning og støtter, løfter og fornyer dine forandringsprocesser. På jordbunden måde. Respektfuld måde. Som tager højde for dine energetiske impulser og dit forandringstempo

- Er indstillet på at lave hjemme-øvelser undervejs i forløbet, og kan se at det er en del af udviklingen og af udbyttet af forløbet og kan tage ansvar for egne processer, udover at blive holdt kærligt i hånden af mig på energimæssigt plan

KENDER DU DET


- Jeg ved meget om mig selv og min udvikling

 - Jeg sidder nogle gange fast, og glemmer "alt det gode jeg kan gøre" og bliver handlingslammet og har også brug for at få anvist nye veje at gå

- Jeg er indimellem fyldt af tvivl og ambivalens

- Det står ikke altid klart hvad min intuition fortæller mig og hvordan jeg skal leve efter det

- Jeg vil gerne stå mere i min kraft


- Mit nervesystem, kropslige sansninger og mine følelser overvælder mig nogle gange

- Jeg kan føle mig kastet rundt af kollektive processer og energimæssige svingninger 

- Jeg er klar til og motiveret for at arbejde i dybden med mig selv, for at få den transformation jeg ønsker: at stå mere afklaret og balanceret, så jeg kraftfuld og i overensstemmelse med den jeg er vælge det rigtigste for mig på min vej


 

SÅ KAN DU MÅSKE OGSÅ SPEJLE DIG I DETTE


- Jeg vil i dybden med at få et stærkere fundament på min "nye" rejse, med en større tillid (og vide hvordan jeg kan vende tilbage til den) til min intuition, min krops signaler og mine følelser og hvad det som de guider til  


- Jeg vil have åbnet op for de dybere lag, så jeg får skabt plads til alt det som er i mig, og få forløst de følelsesmæssige blokeringer jeg har behov for/parat til


- Jeg vil opnå mere mental, energetisk og kropsligt overskud til at fokusere på de handlinger der skal til, på min forandringsrejse- Jeg vil have mere plads til det som bobler af glæde, væren & flow, hvor min måde at leve på matcher mine energier


LØSNINGEN FINDER DU I MINE FORLØB


BESTIL FORLØB HER

skriv eller ring

tel:42300236

mailto:tinamelgaard42@gmail.com

1 MÅNEDS FORLØB det højeste til din essens

Kom fra udmattelse til overskud og mere klarhed, så du kan få den balance og indsigt der skal til, for at du kan arbejde videre med dine processer fokuseret og med mere energi


PÅ FORLØBET FÅR DU

- En afbalancering af dit nervesystem, og energetisk løftet og renset de lag i dig, følelsesmæssigt, mentalt, energetisk, sjæleligt, fysisk som der er behov for og timing i for dit system


- Du får indsigt i hvad der er hovedoverskrifterne i det du står midt i, og som udfordrer dig mest og anvisninger til hvad jeg mærker er dit næste step på din forandringsrejse - indsigt i dine ubevidste mønstre


- Altså hvad der er allervigtigst, kærligst for dig og med bedst timing at gøre lige nu, for at rykke dig det afgørende skridt videre, fra det du oplever som mest smertefuldt og begrænsende. Vi går også et skridt dybere og får dine blokeringer mere frem i lyset og sætter en forløsningsproces i gang


- Indsigt i og forståelse af de aspekter af din særlige sensitivitet du ikke er bevidst om


- Forståelse af hvor vigtigt det er at give plads til alle følelser og reaktioner, og lære nye udtrykskanaler, så følelser og reaktioner kan blive cirkuleret, så de ikke overvælder din krop og det energetiske


- Forståelse af hvor vigtigt det er at have en dyb accept, af alt som er i dig, som grundlag for al ægte transformation og videre udvikling


INDEHOLDER


- 2 Face to Face sessioner á cirka 60 minutter

- 1 mailsession med fjernhealing - mailsession består i at du skriver hvad du gerne vil have videre indsigt i / sidder fast i / gerne vil have støtte til og du får udførlig clairvoyant coachende svar fra mig

- Et personligt håndskrevet mantra / øvelse til din videre rejse, som du modtager til slut i forløbet


Det foregår på Hårby Bygade 10 b, 8660 Skanderborg,  i enkle rolige rum med en særlig nærværende energi og rene vibrationer

PRIS

4000 kr. ekskl. moms


BESTIL FORLØB HER

skriv eller ring
tel:42300236

mailto:tinamelgaard42@gmail.com


2 MÅNEDERS FORLØB det højeste til din essens

Kom fra frustration og forvirring til klarhed og dyb balance, så du kan stå mere kraftfuld, autentisk og tillidsfuld til din intuition og dine valg på din indre rejse, og styrket i at holde fast i det som er din egen sandhed

 

PÅ FORLØBET FÅR DU

- Et stærkere fundament på din "nye" rejse, med en større tillid (og vide hvordan du kan vende tilbage til den) til din intuition, din krops signaler og dine følelser og hvad de guider til


- Åbnet op for de dybere lag, så du får skabt plads til alt det som i dig, og får forløst de følelsesmæssige blokeringer du har behov for/parat til


- Mere mental, energetisk og kropsligt overskud til at fokusere på de handlinger der skal til, på din forandringsrejse


- Energetisk løft, stå mere centreret og balanceret, med mere klarhed, over det som er din vej


- Der er tid og rum til at lande mere i det "nye", og blive fulgt undervejs-
Åbnet op for et energetisk flow


- Indsigt i og forståelse af de aspekter af din særlige sensitivitet du ikke er bevidst om


- Forståelse af hvor vigtigt det er at give plads til alle følelser og reaktioner, og lære nye udtrykskanaler, så følelser og reaktioner kan blive cirkuleret, så de ikke overvælder din krop og det energetiske


- Forståelse af hvor vigtigt det er at have en dyb accept, af alt som er i dig, som grundlag for al ægte transformation og videre udvikling


INDEHOLDER


- 4 Face to Face sessioner á cirka 60 minutter


- 1 ekstra kortere Face to Face session ved behov á cirka 30 minutter

- Efter hver session modtager du mail fra mig, med opsummering af indsigterne og det vi arbejdede med og de hjemmeøvelser du fik

- Vi følges tæt, og der er mailkontakt under hele forløbet, hvor du kan få et kort intuitivt råd / blive mindet om de aftalte øvelser og få noget støtte her og nu

- Et personligt håndskrevet mantra / øvelse til din videre rejse, som du modtager til slut i forløbet


- Det foregår på Hårby Bygade 10 b, 8660 Skanderborg, i enkle rolige rum med en særlig nærværende energi og rene vibrationer


PRIS

7200 kr. ekskl. moms
kan opdeles i 2 eller 3 rater


BESTIL FORLØB HER

skriv eller ring

tel:42300236

mailto:tinamelgaard42@gmail.com

"Hold op hvor er det bare spot on"

"Tina har en meget stor indsigt og indføling.

På den allerkærligste og omsorgsfulde måde får hun formuleret ret præcise ting, om det, som skal kigges på og som kræver forandring.

Det giver ro og fokus.

Tina udstikker veje og vinkler, så man kan selv kan arbejde videre. Det kan både være store linier og input i hverdagen.

Jeg har mest brugt Tina i forbindelse med mit arbejde som behandler, når der har været perioder, som var svære og udfordrende. Hvad handler et eller andet om og hvad kan jeg selv gøre for at slippe fastkørte mønstre og lukke nye energier og tænkemåder ind.

Jeg synes, at Tinas indtuninger er meget brugbare, fordi man får hjælpen til selv at arbejde videre. Jeg følte mig virkelig set og har brugt Tinas input til at få givet slip på arbejdsområder, som jeg krampagtigt holdt fast i, fordi jeg følte en forpligtelse, men det var alt for belastende og drænende.

Det har været en befrielse at slippe og min oplevelse med Tina har været at have én, der lige sætter spot på, hvordan man bedst kan blive på sit gode spor eller komme tilbage på sporet, når man får forvildet sig ud på personlige skovture, som ikke er gode for én.

Jeg kan varmt anbefale at få en konsultation hos Tina."

Charlotte P.

"Tina´s formidling af de indsigter hun får under en vejledning er kærlige, præcise og tydelige"

”Set i lyset af et omskifteligt og svært år at navigere i, med min designvirksomhed, havde jeg brug for få vejledning om retning.

Jeg kunne mærke, at jeg var på vej i nye retninger og nye måder at formidle på og følte mig usikker og ikke mindst utryg ved, om det er den rigtige vej at gå. Vejledningen fra Tina var præcis og tydelig og jeg kunne straks mærke, at de overvejelser og tanker jeg havde gjort mig, er de rigtige for mig og min virksomhed.

 Nogle af de tanker jeg havde gjort mig omkring nye designs, som kun jeg kendte til, beskrev Tina så levende og præcist, at det var helt overvældende og selvfølgelig vidunderligt skønt, at få bekræftet.

Tina´s formidling af de indsigter hun får giver mig en uvurderlig forståelse af, hvem jeg er som kreativt, spirituelt og sensitivt menneske og hvorfor jeg beskæftiger mig med det jeg gør.

Det gør mig tryg at vide, at jeg har så kompetent en vejleder jeg kan tage fat i, både når vejen lyser klart, men også når tvivlen og usikkerheden styrer lidt for meget, så er det rart at vide, at der findes et ”blødt sted at lande”.

Bettina Fau

"For en særligt sensitiv er Tina inspirerende, fordi hun har fundet vejen til at stå stærkt i sin sensitivitet"

"Jeg har fået clairvoyant vejledning af Tina Melgaard et par gange, både i svære livssituationer og i forhold til justering af mit arbejdsliv. Tina er meget grundig i sit arbejde og jeg oplever hende som dybt empatisk samtidig med at hun er dygtig til med sit klarsyn at kommunikere ganske tydeligt, hvad hun ser.

Hun er nærværende, kærlig og realistisk i sin behandling af de emner som jeg har haft brug for støtte til at håndtere.

Det har været en stor hjælp for mig i forhold til finjustere min retning i livet, og har sat tingene i perspektiv.

Jeg kan på det varmeste anbefale Tina som clairvoyant vejleder."

Nina O'Farrall

Jeg hedder Tina Melgaard, er 51 år og er coachende clairvoyant og healer, for spirituelle særligt sensitive.


Sikke en rejse jeg har været på, med voldsomme traumer, tab, dyb sorg og smerte gennem min opvækst, og samtidig har jeg altid mærket en indre højere sandhed som har drevet mig frem. Til intuitivt at vende enhver sten, for at se hvad der lå dybt under. En drivkraft til at rydde op i mit indre, for så rent som muligt at hjælpe andre videre.

Jeg kender til et flosset nervesystem, og jeg har været der, mange gange i mit liv, hvor det at være særligt sensitiv og spirituel har føltes som en kamp. Jeg har brugt flere årtier på at lære mere om den særlige følsomhed og hvorfor jeg blev så påvirket og overvældet, af så meget.

Og hvordan den manglende accept af den jeg virkelig var, blev ved med at spænde ben for mig.

Jeg stolede ikke helt på mine følelser og min intuition og havde i den grad svært ved at værdsætte de udviklingsskridt jeg havde taget. Jeg var fyldt af tankemylder og on and off i følelsen af tvivl.

Det var smertefuldt at jeg ikke kunne stå i min egen kraft og vælge det som var rigtigst for mig. Jeg havde ikke meget overskud. Og jeg var on and off i følelsen af at være offer.


Hvordan forløste jeg smerten og udfordringerne?


Det som for alvor var et turning point for mig, udover at blive mor, var da jeg som 35-årig en gang for alle tog et stort afgørende skridt mod at lytte 100 % til MIG. Jeg valgte en healeruddannelse, som blev en konfronterende rejse af de helt store. Og det var et valg der blev symbolsk for kompromisløst at vælge noget der bare føltes rigtigt, trods ingen opbakning fra de nærmeste og omgivelserne.Den beslutning om at vælge det højeste for mig, førte til skilsmisse fra min datters far et par år efter.

Det afgørende som har forløst mine udfordringer og ubalancer har handlet om SLIP.
Mod til at slippe og vælge mig selv, uanset hvad. Uanset omkostninger og tab.
Kigge på egne skygger og ubevidste lag, og slippe alt det som ikke var nærende, alt det som ikke tjente mit højeste.
Slippe afhængigheder og vanemønstre i forhold til relationer, parforhold, familie, kærlighed, seksualitet, følelser, overbevisninger, forventninger, tanker, mad og kroppen.

Med mig som guide og tovholder i dit forløb får du

 

  • En ekspert der har gået vejen selv gennem smerte og frustration, som står kraftfuld og bevidst som spirituel særligt sensitiv og er stærkt passioneret for at guide dig på den klareste og mest autentiske måde og undgå unødige omveje  

 

  • En nærværende coach og energiarbejder, som er ekspert i at afsløre skygger, slippe frygt og vanemønstre, og i at bruge intuition, følelser og tilstande som anvisende for den højeste sandhed

 

  • En kombination af egen erfaring, erhvervet viden samt kanaliseret indsigter om særlig sensitivitet med spirituel vinkel, som gør mig førende på området i Danmark

 

  • 15 års erfaring med energetisk kropsarbejde, healing og clairvoyant coachende vejledning som kompetent, trygt og kærligt holder dig i hånden og følger dit forandringstempo og din sjæl og guider dig til det højeste og mest autentiske for dig, på din rejse