Jeg er klar til at få MERE MOD til at stå ved den jeg er, og leve i overensstemmelse med det min indre stemme guider mig til ?

Genkender du også:

 •  Jeg er særligt sensitiv og sansestærk og åben for det spirituelle, og for healing og energetisk arbejde
 • Jeg er dybt connectet til naturen
 • Jeg ved rigtig meget, om mig selv og min udvikling
 •  Jeg sidder bare fast nogle gange, og glemmer "alt det gode jeg kan gøre" og bliver handlingslammet
 • Jeg er indimellem fyldt af tvivl og ambivalens
 • Mit nervesystem, kropslige sansninger og mine følelser overvælder mig nogle gange
 • Jeg kan føle mig kastet rundt af kollektive processer og energimæssige svingninger
 •  Jeg er klar til næste bevidsthedstrin, men ved ikke helt hvordan jeg kommer dertil
 • Jeg har brug for at blive renset energetisk


Ønsker du:

 • At have lettere ved at udfolde din kreativitet og dine VISIONER
 •  Mere GLÆDE og LETHED i dit liv
 • Blive guidet til dit næste udviklingstrin, skridt for skridt, realistisk for dig
 •  Mere BALANCE i dit energiregnskab
 •  Mere balance i dit nervesystem 
 •  Mere forståelse af at være særligt sensitiv spirituel, så du kan få MERE ACCEPT af den du  virkelig er        
 •  Lettere ved at holde fast i det som du ved er SANDHEDEN FOR DIG
 • Mere sundhed, flow og balance i dine organer, muskler, led og i hele kroppen
Sensitive farver